Våra tjänster

Vad vi gör

Astro Logistik är ett logistikföretag och en stark och trygg samarbetspartner inom service- och logistik. Vi arbetar för att effektivisera logistiken på projekt som kräver mängder av material.

I samordning med olika aktörer på projekten ser vi till att allt går enligt planering och att arbetet håller sig inom den tidsram som angivits. Vi på Astro Logistik arbetar alltid mot att bli klara i god tid, på så sätt har vi alltid en bra marginal och kan effektivisera alla led på bäst möjliga sätt. Logistik ska inte vara svårt, allt ska bara skötas enligt logistikens lagar och där har vi kunskapen och erfarenheten som krävs för ett lyckat samarbete.

  • images
  • images

På Astro Logistik ser vi det som en självklarhet att sköta om allt inom byggstäd. Vi ser till att bygget ser professionellt ut och att ingenjörer och arbetare kan gå en runda utan att gå på tårna. Byggstäd är minst lika viktigt som inbärning av material, det går hand i hand.

Mängder av material på flera ton skall distribueras runt om i bygget, detta sköter vi på Astro Logistik. Vi ser till att allt material hamnar i rätt plats och i tid för arbetarna som skall ta över.

Detta är 3PL

Tredjepartslogisk är när ett specialiserat företag utför delar eller alla logistikaktiviteter som måste ske mellan en säljare och köpare. Enkelt uttryckt är det outsourcad logistik till en logistikpartner. Ofta används förkortningen 3PL eller TPL (på engelska contract logistics eller third-party logistics provider).

Användandet av 3PL ökar

För stora byggbolag blir det allt vanligare att anlita specialister för sin logistik. 3PL-branschen växer med ca 10% per år enligt branschtidningen Intelligent Logistik. Drivkrafterna för varuägarna är dels att sänka sina kostnader för lager, frakt och administration av sin logistik, dels att få tillgång till spetskompetens och ett större nätverk med lösningar som varuägaren inte har själv. 3PL är något som kommer bli vanligare och vanligare med åren, vi på Astro Logistik vet hur många miljoner kronor som kan sparas på en effektiv logistikhantering. Detta innebär att alla led tjänar och sparar på en effektiv logistik, miljontals kronor kan läggas på säkerhet och miljö, företag kan utvecklas och satsa mer på forskning etc.