Astro LogistikAstro LogistikAstro Logistik
+46 70 468 70 22
info@astrologistik.se
Dackevägen 33, 17734 Järfälla​
Astro LogistikAstro LogistikAstro Logistik
Människor fotade nedanför hållandes pusselbitar

Teamet bakom Astro Logistik: Vår expertis och engagemang

Hur skiljer sig Astro Logistik från andra aktörer på marknaden?

Astro Logistik tillhandahåller bemanning och hanterar operativa aktiviteter på byggarbetsplatsen. Genom TRACE digitala lösningar som är ett verktyg för dokumentering och spårbarhet i det praktiska och dagliga arbetet möjliggörs kostnadseffektiva och hållbara projekt från start till mål. 

– Det blir allt mer vanligt och framförallt viktigt att kravställa i hela byggprocessen och spårbarhet kommer att bli ett krav framöver. Vi arbetar med bemanning av yrkesmän, inte bara tjänstemän vilket gör oss unika säger Besem Darrar, konsultansvarig. 

Vi ser ofta brister i det operativa och negativa siffror när det kommer till det mest praktiska som exempelvis planering och hantering av material. Vår personal förstår sig på hela kedjan och vi ser alla steg i ledet som lika viktiga. Bemanning är det sista steget i ledet, men kanske också det viktigaste för att uppnå kostnadseffektivitet och hållbarhet. Det som gör att vi sticker ut är att vi arbetar med spårbarhet i alla led när det kommer till den operativa driften. Vi arbetar med bygglogistik där yrkesmännen är i fokus!

– Med vårt helhetstänk och tekniska verktyg kan vi fokusera på arbetet som sker på golvet som sedan påverkar slutresultatet och utfallet av projektet. Inte minst i form av tid och pengar säger Besem Darrar. 

Vilket behov såg ni när Astro Logistik startades?

– Vi har inte skapat eller letat efter ett nytt behov på något sätt. Vi fyller ett behov som redan finns och som har funnits mycket länge i denna bransch. Nu börjar branschen mogna och inse behovet av en kvalitativ bygglogistik samt vikten av att spåra och dokumentera allt som sker i det operativa arbetet på golvet. Man börjar se fördelarna ur aspekten hållbarhet och kostnadseffektivitet säger Cent Gustafsson, styrelseordförande. 

Berätta om teamets bakgrund och erfarenheter

– Jag arbetade med logistik och spårbarhet innan jag ens visste vad det innebar. I ryggen har jag 45 års arbetslivserfarenhet inom byggentreprenad, anlägg, arbetsprocesser, logistik etc. Men på den tiden var det inget eget område eller fokus. Behovet fanns men var inte uttalat eller definierat. 2013 började jag arbeta med logistik och spårbarhet på “riktigt”, kort och gott för att jag efterfrågade lösningar som saknades i befintliga arbetssätt och system. Det var en frustration som väckte ett brinnande intresse för att förändra byggbranschen till det bättre säger Cent Gustafsson, styrelseordförande. 

Vilka projekt arbetar Astro Logistik med? 

– Astro Logistik riktar sig till omfattande bygg- och entreprenad projekt. När det handlar om viktiga aspekter såsom säkerhet så är det många delar som ska samarbeta. Vi behöver kunskapsfolk i varenda del av logistikkedjan, inte bara en herre på täppan som inte förstår sig på arbetet på golvet. Genom proaktivitet och spårbarhet kan vi undvika många tids- och kostnadstjuvar och dessutom arbeta mer hållbart på alla plan säger Cent Gustafsson. 

Vill du veta mer om Astro Logistik?