Astro LogistikAstro LogistikAstro Logistik
+46 70 468 70 22
info@astrologistik.se
Dackevägen 33, 17734 Järfälla​
Astro LogistikAstro LogistikAstro Logistik

Vi integrerar hållbarhet i allt vi gör

Vi är en del av byggbranschens hållbarhetsrevolution

I en värld där klimatförändringar och resursbrist är på allas läppar, spelar byggbranschen en avgörande roll i att forma en hållbar framtid. På Astro Logistik är vi stolta över att vara en del av denna hållbarhetsrevolution, och vi strävar ständigt efter att göra byggprocessen mer miljövänlig, ekonomisk och socialt ansvarstagande.

Tillsammans med våra kunder och samarbetspartners arbetar vi hårt för att bygga en bättre morgondag, ett byggnadsprojekt i taget.

3 män sitter runt ett skrivbord och diskuterar

Vi är en del av byggbranschens hållbarhetsrevolution

I en värld där klimatförändringar och resursbrist är på allas läppar, spelar byggbranschen en avgörande roll i att forma en hållbar framtid. På Astro Logistik är vi stolta över att vara en del av denna hållbarhetsrevolution, och vi strävar ständigt efter att göra byggprocessen mer miljövänlig, ekonomisk och socialt ansvarstagande.

Tillsammans med våra kunder och samarbetspartners arbetar vi hårt för att bygga en bättre morgondag, ett byggnadsprojekt i taget.

3 män sitter runt ett skrivbord och diskuterar
Siluett av en man som står med brännare med en bakgrund med kranar

Varför är hållbarhet viktig i byggbranschen?

Hållbarhet inom byggbranschen handlar inte bara om att minska negativ påverkan på miljön, utan även om att skapa en mer hållbar samhällsutveckling. Genom att integrera hållbarhetsprinciper i våra projekt kan vi uppnå flera viktiga mål. Vi arbetar tätt tillsammans med våra partners och kunder för att integrera hållbarhetsaspekter i alla våra projekt, från planering och design till genomförande och underhåll.

Vi är övertygade om att hållbarhet är nyckeln till en framgångsrik och ansvarsfull framtid inom byggbranschen.

Varför är hållbarhet viktig i byggbranschen?

Hållbarhet inom byggbranschen handlar inte bara om att minska negativ påverkan på miljön, utan även om att skapa en mer hållbar samhällsutveckling. Genom att integrera hållbarhetsprinciper i våra projekt kan vi uppnå flera viktiga mål. Vi arbetar tätt tillsammans med våra partners och kunder för att integrera hållbarhetsaspekter i alla våra projekt, från planering och design till genomförande och underhåll.

Vi är övertygade om att hållbarhet är nyckeln till en framgångsrik och ansvarsfull framtid inom byggbranschen.

Vi strävar ständigt efter att göra byggprocessen mer miljövänlig, ekonomisk och socialt ansvarstagande

Social hållbarhet

Social hållbarhet betonar mänskliga rättigheter, rättvisa och inkludering. Det innebär att skapa samhällen där alla individer har lika tillgång till möjligheter, hälsa, utbildning och socialt skydd. Det handlar också om att främja social sammanhållning och minska ojämlikhet.

Det finns många initiativ inom offentlig och idéburen sektor som på olika sätt arbetar för att motverka segregation, men det råder ofta brist på samverkan för att effektivisera insatserna och kombinera respektive aktörs olika styrkor.

Astro Logistik skapar därför möjligheter för unga i utsatta områden att förebygga utanförskap i ett unikt utvecklingsprogram kopplat till bygglogistik. Tillsammans med våra samarbetspartners bygger vi ett inkluderande samhälle med mångfald som ett av våra fokusområden.

man och kvinna med bygghjälm på byggarbetsplats pratar

Social hållbarhet

Social hållbarhet betonar mänskliga rättigheter, rättvisa och inkludering. Det innebär att skapa samhällen där alla individer har lika tillgång till möjligheter, hälsa, utbildning och socialt skydd. Det handlar också om att främja social sammanhållning och minska ojämlikhet.

Det finns många initiativ inom offentlig och idéburen sektor som på olika sätt arbetar för att motverka segregation, men det råder ofta brist på samverkan för att effektivisera insatserna och kombinera respektive aktörs olika styrkor.

Astro Logistik skapar därför möjligheter för unga i utsatta områden att förebygga utanförskap i ett unikt utvecklingsprogram kopplat till bygglogistik. Tillsammans med våra samarbetspartners bygger vi ett inkluderande samhälle med mångfald som ett av våra fokusområden.

man och kvinna med bygghjälm på byggarbetsplats pratar
Man installerar solceller på tak

Ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet handlar om att bevara och skydda miljön samt att minimera negativ påverkan på naturen. Det inkluderar att minska utsläpp av föroreningar, bevara biologisk mångfald, använda resurser effektivt och främja förnybara energikällor.

Astro Logistik strävar alltid efter att göra byggprocessen miljövänlig i alla våra projekt, från planering och design till genomförande och underhåll.

Ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet handlar om att bevara och skydda miljön samt att minimera negativ påverkan på naturen. Det inkluderar att minska utsläpp av föroreningar, bevara biologisk mångfald, använda resurser effektivt och främja förnybara energikällor.

Astro Logistik strävar alltid efter att göra byggprocessen miljövänlig i alla våra projekt, från planering och design till genomförande och underhåll.

Man installerar solceller på tak

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet syftar till att säkerställa långsiktig ekonomisk välfärd och stabilitet. Det handlar om att balansera ekonomisk tillväxt med ansvarig användning av resurser, undvika överutnyttjande och förespråka affärsprinciper som främjar rättvisa och rättvisa.

Astro logistik  lägger stor vikt på effektivisering i alla delar av byggprocessen för att alltid säkerställa att resurser nyttjas på bästa möjliga sätt. En stor del av vårt effektiviseringsarbete är möjlig via komplexa och säkra digitala lösningar.

4 glasbyggnader fotade nedifrån

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet syftar till att säkerställa långsiktig ekonomisk välfärd och stabilitet. Det handlar om att balansera ekonomisk tillväxt med ansvarig användning av resurser, undvika överutnyttjande och förespråka affärsprinciper som främjar rättvisa och rättvisa.

Astro logistik  lägger stor vikt på effektivisering i alla delar av byggprocessen för att alltid säkerställa att resurser nyttjas på bästa möjliga sätt. En stor del av vårt effektiviseringsarbete är möjlig via komplexa och säkra digitala lösningar.

4 glasbyggnader fotade nedifrån
Har du några frågor om vårt hållbarhetsarbete?
Vill du veta hur vi kan hjälpa dig? Kontakta oss gärna