Astro LogistikAstro LogistikAstro Logistik
+46 70 468 70 22
info@astrologistik.se
Dackevägen 33, 17734 Järfälla​
Astro LogistikAstro LogistikAstro Logistik

Där precision möter logistik

Våra tjänster

Tillsammans skapar vi en säker, rättvis och inkluderande arbetsmiljö och stödjer ett hållbart samhällsbyggande. Vi erbjuder en effektiv och hållbar logistiklösning kan anpassas till hela eller delar av logistikorganisationen för ert byggprojekt.

Läs mer om våra tjänster och kontakta oss vid eventuella frågor!

Logistik

Våra logistikkonsulter agerar som bygglogistik experter, rådgivare och projektledare inom logistikområdet. Vi erbjuder projektanpassade logistiklösningar till projektet oavsett storlek, geografisk placering eller komplexitet.

Vi erbjuder:

 • Logistikkonsult
 • Logistikansvarig
 • Gruppledare
 • Logistikarbetare
Man som pratar med kvinna med bygghjälm med Astro logistiks logga
Man som pratar med kvinna med bygghjälm med Astro logistiks logga

Logistik

Våra logistikkonsulter agerar som bygglogistik experter, rådgivare och projektledare inom logistikområdet. Vi erbjuder projektanpassade logistiklösningar till projektet oavsett storlek, geografisk placering eller komplexitet.

Vi erbjuder:

 • Logistikkonsult
 • Logistikansvarig
 • Gruppledare
 • Logistikarbetare

Inbärning

Mängder med material distribueras, fördelas och dokumenteras på byggarbetsplatsen. Vi ser till att allt material hamnar på rätt plats och i tid, så att arbetet fortlöper smärtfritt.

Terminal

Genom samarbeten samlar vi ihop mindre leveranser och samordnar godsflödet till byggprojekten i Stockholm, Uppsala och Norrköping. Samlastning förbättrar trafiksituationen och miljön. 

Vi erbjuder: 

 • Mellanlagring inne
 • Mellanlagring ute
 • Administration
 • Lagerarbetare (utan maskin)
 • Lagerarbetare (liten maskin)
 • Lagerarbetare (stor maskin)
 • Distributionsbil
 • Kranbil
 • Öppen bil
 • Skåpbil

Terminal

Genom samarbeten samlar vi ihop mindre leveranser och samordnar godsflödet till byggprojekten i Stockholm, Uppsala och Norrköping. Samlastning förbättrar trafiksituationen och miljön. 

Vi erbjuder: 

 • Mellanlagring inne
 • Mellanlagring ute
 • Administration
 • Lagerarbetare (utan maskin)
 • Lagerarbetare (liten maskin)
 • Lagerarbetare (stor maskin)
 • Distributionsbil
 • Kranbil
 • Öppen bil
 • Skåpbil

Miljöarbete

Vi tillhandahåller miljöarbetare med rätt kompetens som ser till att fraktioner fördelas rätt och att byggarbetsplatsen hålls ren. 

Trafik- och flaggvakt

Våra flaggvakter ser till att in- och ut transporter på byggområdet kan ske på säkert sätt för trafikanterna runt byggarbetsplatsen.

Trafik- och flaggvakt

Våra flaggvakter ser till att in- och ut transporter på byggområdet kan ske på säkert sätt för trafikanterna runt byggarbetsplatsen.

Maskinförare

Mängder av material  skall distribuerasx runt om i bygget, detta sköter vi på Astro Logistik. Vi ser till att allt material hamnar på rätt plats och i tid för arbetarna som skall ta över.

Avfallshantering

För att kunna öka återbruket i byggprojekt behövs det fysiska personer på plats som kan samordna det. Vi hjälper dig med allting du behöver inom avfallshanteringen. 

Vi erbjuder: 

 • Liftdumper (5-15 kbm)
 • Lastväxlare (10-30 kbm)
 • Frontlastare 
 • Storsäckshämtning
 • Utkörning av utrustning
Återvinna byggmaterial
Återvinna byggmaterial

Avfallshantering

För att kunna öka återbruket i byggprojekt behövs det fysiska personer på plats som kan samordna det. Vi hjälper dig med allting du behöver inom avfallshanteringen. 

Vi erbjuder: 

 • Liftdumper (5-15 kbm)
 • Lastväxlare (10-30 kbm)
 • Frontlastare 
 • Storsäckshämtning
 • Utkörning av utrustning

Checkpointpersonal

Om man inte noggrant planerar sina byggprojekt kan det snabbt bli kaotiskt. Det är vanligt att det involverar flera parter, stora mängder material och en mängd leveranser som måste hanteras på en trång yta. Vi hjälper dig hålla ordning och reda.

Hur kan vi hjälpa dig? Kontakta oss gärna