Astro LogistikAstro LogistikAstro Logistik
+46 70 468 70 22
info@astrologistik.se
Dackevägen 33, 17734 Järfälla​
Astro LogistikAstro LogistikAstro Logistik
Termovägen i Järfälla

Astro Logistik bidragande till den positiva förändringen på Termovägen

Astro Logistik är stolta över att vara en del av Termovägens förvandling.

Astro Logistik har haft en stor delaktighet i Termovägens förändring till att bli ett säkrare och tryggare område. Detta genom att ha hjälpt de som tidigare har varit inblandade i kriminaliteten att vända utsattheten i området till fler arbetstillfällen och färre brott. Astro Logistik har blivit plattformen för denna förändring. 

-Vi har alltid haft en stark anknytning till Termovägen och vår logotyp hyllar detta område. Vi har stöttat och uppmärksammat de framgångsrika entreprenörerna som har sina rötter här. De unga vuxna från Termovägen har varit med oss sedan vårt första projekt och deras bidrag till våra kommersiella projekt har varit ovärderliga säger konsultansvarig Besem Darrar. 

Genom att ändra sina livsstilar och satsa på sina karriärer har de lyft Termovägens rykte och bidragit till att området inte längre betraktas som utsatt.

-Tack vare Astro Logistiks ovärderliga stöd och vägledning har jag haft obegränsade möjligheter att växa in i min karriär. Genom deras starka respekt och tillit har de motiverat mig och stärkt både mitt självförtroende och min självkänsla säger Valentin Altinay fd. boende på Termovägen.

– Vi är stolta över att ha spelat en viktig roll i denna positiva förändring och vi tror på att ge alla oavsett bakgrund möjlighet att växa och skapa framgång säger Besem Darrar. Vi ser fram emot att fortsätta vara en pådrivande kraft för förändring och utveckling genom att prioritera samhället och människorna där. Tack till alla entreprenörer och människor från Termovägen som har varit med oss. Ni är en inspiration och vi är tacksamma att ha er med oss. Tillsammans kan vi bryta barriärer och skapa en bättre framtid för alla.

Vill du veta mer om hur vi arbetar med social hållbarhet?